Gabriel PADURARU
forensic scientist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Personal WEB page   

          


                                                                                       
Home      Expertiza grafică
Obiectul expertizei scrisului
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obiective la care poate să răspundă expertiza grafică
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectul expertizei de tehnica actelor
 
 
 
 
 
Obiective la care poate răspunde expertiza de tehnica actelor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 Expertiza scrisului are ca obiect de examinare scri­sul de mână, considerat ca un complex de mişcări şi deprin­deri grafo-tehnice. Scrisul este strict individual şi relativ stabil, ceea ce permite identificarea scriptorului prin com­pararea scrisului încriminat cu specimenele de scris aparţinând în mod cert persoanei bănuite.
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
 
Expertiza scrisului este cunoscută şi sub denumirile de  ,,expertiză grafică" sau  ,,grafoscopică".
 
Ea diferă de „grafologie" (,,expertiză grafologică") în care, printr-o examinare intrinsecă a scrisului (şi nu comparativă) se urmăreşte determinarea caracteristicilor temperamentale, personalitatea individului.
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
A. Probleme principale
a) identificarea  autorului   unui   scris   sub   formă de
text ;
b) identificarea persoanei  care a scris cifre ;
e) stabilirea autenticităţii semnăturii (dacă aparţine persoanei pe numele căreia figurează);
d) identificarea persoanei care a falsificat o sem­nătură.
 
B. Probleme secundare
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
a) dacă un scris este natural  sau  deghizat, inclusiv modalitatea deghizării;
b) dacă un scris este afectat de semnele bolii, bătrâneţii, ingerarea de băuturi alcoolice, execuţie în condiţii anormale (incomode) etc ;
c) dacă scrisul de pe un act aparţine uneia sau mai multor persoane (inclusiv adăugirile) ;
d) modalitatea de falsificare a unei semnături (co­piere, imitaţie servilă sau liberă, executarea din fantezie etc.) ;
e) dacă mai multe semnături false care figurează pe nume diferite provin de la aceeaşi persoană.
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 Are ca obiect stabilirea condiţiilor în care a fost întocmit înscrisul, modificarea conţinutului acestuia, precum şi identificarea mijloacelor de imprimare a textului prin dacti­lografiere, tipografiere,  poansonare etc.
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
a) dacă actul prezintă modificări, în ce  constau acestea, cine este autorul lor;
b) dacă actul prezintă ştersături şi, în caz afirmativ, ce a fost scris iniţial;
c) dacă actul prezintă adăugiri, în ce constau acestea şi cine este autorul  acestora;
d) dacă semnătura de pe un act a fost preexistentă textului (dat㠄în alb", „furată" etc.);
e) dacă diverse părţi ale actului sunt scrise deodată, cu acelaşi material scriptural şi/sau instrument de scriere;
f) dacă actul a fost întocmit la data pe care o poartă şi când anume ;
g) dacă una din filele actului este substituită ;
h) dacă  actul este alcătuit din  fragmentele a  două sau mai multe acte ;
i) dacă fotografia sau mărcile (timbrele aplicate sau seci) de pe act au fost sunt înlocuite sau contrafăcute;
j) dacă impresiunea de ştampilă de pe act este originală şi dacă a fost aplicată cu o anume ştampilă.
 
De asemenea,  expertului i  se poate  cere  să  se pronunţe cu privire la :
a) reconstituirea actului rupt, tăiat, ars, afectat ele ume­zeală sau alţi agenţi fizico-chimici;
b) relevarea scrisului şi a altor imagini de pe un act ars ;
c) relevarea scrisului de pe un act deteriorat, pătat, de­colorat ;
d) relevarea scrisului executat cu „cerneluri simpatice" (invizibile) ;
e) reconstituirea unui text (literal, cifric) după urmele de pe hârtia copiativă la scrierea actului în mai multe exemplare ori urmele de presiune sau de imprimare prin  contact îndelungat, aflate pe o altă  hârtie ;
f) constatarea falsificării biletelor de călătorie şi a recompostării acestora  (bilete  de  C.F.R., foi de drum, bilete de loterie etc.) ;
g) identificarea materialelor de scriere folosite la întocmi­rea actului;
h) stabilirea provenienţei hârtiei (formularului) pe care s-a întocmit actul, a locului său de scriere, de păstrare;
i) stabilirea substanţei de corodare (ştergere chimică a scrisului);
j) determinarea naturii substanţei adezive de pe verso mărcilor poştale, a timbrelor, de pe clapa unui plic etc. ;
k) stabilirea tipului şi mărimea maşinii la care s-a dactilo­grafiat actul;
m) identificarea dactilografului ;
n) identificarea mijloacelor de imprimare a unui text.
Expertiza tehnică a actelor se poate solicita, de aseme­nea, cu privire la autenticitatea mărcilor poştale, precum şi pentru reconstituirea şi stabilirea veridicităţii unor piese cu valoare istorică şi artistică
 
 
Angajat      
     al 
INEC
 
 
membru al

 

Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeAsociația română a specialiștilor în expertizarea accidentelor de trafic


European Association for Accident Research and Analysis

European Network of Forensic Sciencies Institutes


Society of Automotive Engineering USA

SRCC


 

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică

 

BAFS 
 
 
Balkan Academy of Forensic Sciencies
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2009 - prezent. Toate drepturile rezervate!