Gabriel PADURARU
forensic scientist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Personal WEB page   

          


                                                                                       
Home      Expertiza fizico - chimică
Obiectul expertizei fizico-chimice
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
Obiectul expertizei fizico-chimice constă în stabi­lirea caracteristicilor fizico-chmice şi naturii substanţelor des­coperite în câmpul infracţional, a substanţelor care au constituit obiectul unei tranzacţii, care au fost depuse pe anumite suprafeţe etc. Stabilirea prin analiză de laborator folosind metode fizice şi/sau chimice în ce clasă de substanţe sau compuşi poate fi încadrat obiectul sau urma supusă expertizei.
Stabilirea prin comparaţie dacă există elemente calitative sau cantitative de individualizare dacă proba analizată face parte dintr-un întreg sau provine din sursă diferită decât cea de comparaţie.
Produsele supuse examinărilor de laborator pot consta din probe de sol, pelicule de vopsea, cioburi de sticlă, urme de produse petroliere, urme de metale, materiale tex­tile, hârtie şi materiale de scris, urme de produse alimentare etc
 
 
Obiective la care poate răspunde expertiza fizico - chimică
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
 
 
a) care este natura probei prezentate (produs petrolifer, pesticid, raticid, fibră textilă, vopsea, hârtie etc.);
b) care sunt caracteristicile urmei (culoare, compoziţie chimică, număr de straturi, număr de fibre, impuri­tăţi etc.);
c) obiectele din care s-au desprins urmele prezentate;
d) ce corpuri străine conţine urma respectivă sau urmele de altă natură;
e) dacă asupra probei s-a exercitat acţiunea unor factori externi care să-i modifice aspectul, culoarea etc.;
f) dacă probele respective prezintă aceleaşi caracteristici fizico-chimice cu modelele prelevate pentru comparaţie;
g) dacă substanţele supuse expertizei fac parte din categoria substanţelor toxice sau periculoase.
 
 

 
Angajat      
     al 
INEC
 
 
membru al

 

Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeAsociația română a specialiștilor în expertizarea accidentelor de trafic


European Association for Accident Research and Analysis

European Network of Forensic Sciencies Institutes


Society of Automotive Engineering USA

SRCC


 

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică

 

BAFS 
 
 
Balkan Academy of Forensic Sciencies
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2009 - prezent. Toate drepturile rezervate!