Gabriel PADURARU
forensic scientist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Personal WEB page   

          


                                                                                       
Home      Expertiza exploziilor şi incendiilor


Obiectul expertizei urmelor exploziilor şi incendiilor 
 
Obiective la care poate răspunde expertiza urmelor de incendii şi explozii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
 
 
 
 
 Obiectele supuse examinărilor de laborator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
 
 
stabilirea cauzei iniţierii exploziilor şi incendiilor pe baza rezultatelor cercetării la faţa locului şi a probelor materiale.


Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
 
a) stabilirea degradărilor produse prin explozie sau in­cendiu, în scopul delimitării volumului, naturii şi în­tinderii evenimentului ;
b) stabilirea modului de iniţiere, desfăşurare şi propa­gare a evenimentului
c) stabilirea naturii evenimentului pentru a se constata dacă este explozie, iniţiere exterioară sau interioară, natura agentului de iniţiere - propagare (gaze naturale, produse petroliere,  materiale speciale explozive etc.) ;
d) stabilirea locului de iniţiere (focarul) şi direcţiile de propagare şi dacă au existat acceleratori de ardere (în incedierile cu intenţie – „arson”);
e) cauza iniţierii exploziei sau incendiului;
f) posibilităţi de evitare a iniţierii evenimentului de in­cendiu şi explozie.
 
 
 
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
a) elemente din instalaţia electrică (patroane, siguranţe electrice, tablouri de distribuţie, firide, console, cabluri, conductori, contoare etc.) ;
b) elemente din instalaţia de gaze naturale (arzătoare, robinete, conducte, furtunuri, aparate de ars, regulatoare, contoare etc.)
c) elemente sau aparate consumatoare de energie elec­trică (aparate ele sudură, reşouri, calorifere etc.) ;
d) aparatură de sudură autogenă (generator de acetilenă, furtun, brener, tub de oxigen, reductor de presiune, manometre  sau alte aparate de măsură) ;
e) obiectele sau instalaţiile la care s-a lucrat în momen­tul iniţierii evenimentului (conducte sudate, instalaţii defecte);
f) obiectele de îmbrăcăminte, ambalajele ele produse in­flamabile etc.

 
  


 

 
  


 

 
  


 

 
  


 

 
  


 

 
  

 


 


 


 


 
Angajat      
     al 
INEC
 
 
membru al

 

Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeAsociația română a specialiștilor în expertizarea accidentelor de trafic


European Association for Accident Research and Analysis

European Network of Forensic Sciencies Institutes


Society of Automotive Engineering USA

SRCC


 

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică

 

BAFS 
 
 
Balkan Academy of Forensic Sciencies
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2009 - prezent. Toate drepturile rezervate!