Gabriel PADURARU
forensic scientist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Personal WEB page   

          


                                                                                       
Home      Expertiza balistică
Obiectul Expertizei balistice
Expertiza balistică are ca obiect identificarea tipului de armă, de foc sau cu aer comprimat şi a fabricantului acesteia, după urmele create pe tub şi/sau proiectil, identificarea tipului de muniţiei şi a fabricantului acesteia, identificarea factorilor suplimentari ai împuşcării a reziduurilor de împuşcare de pe arma, trăgător şi/sau de pe obiecte de îmbrăcăminte precum şi eluci­darea tuturor împrejurărilor infracţiunilor comise cu arme de foc sau cu aer comprimat. Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
Obiective la care pate răspunde expertiza balistică
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
a) sistemul, modelul şi marca armei cu care ar fi putut să fie trase tuburile de cartuşe sau proiectilele ridicate de la locul faptei;
b) dacă tuburile de cartuşe sau proiectilele ridicate de la locul faptei, extrase din corpul victimei au fost trase cu o anumită armă;
c) distanţa de la care s-a tras ;
d) direcţia de tragere, poziţia victimei şi a trăgătorului ;
e) dacă o anumită armă este în stare normală de func­ţionare şi dacă este posibil să se declanşeze focul fără acţionarea trăgaciului;
f) dacă o anumită armă a suferit modificări faţă de starea în care a fost pusă la dispoziţie de fabricant potrivit scopului şi destinaţiei pentru care a fost produsă;
g) dacă arma a suferit degradări datorită folosirii îndelungate, prin intervenţie cu scule aşchietoare sau de alt gen, prin expunere la agenţi chimici corozivi sau datorită unor condiţii improprii de întreţinere exploatare si/sau depozitare;
h) dacă dispozitivul de construcţie artizanală pus la dispoziţie constituie armă în înţelesul Legii 295/2004 privind regimul armelor, muni­ţiilor şi materialelor explozive;
i) starea de funcţionare, calibrul şi eficacitatea unei arme de foc de construcţie artizanală ;
j) dacă pe ţeava armei, pe încărcător, cui percutor există urme ale reziduurilor de împuşcare (GSR) dacă aceste urme provin de la o muniţie similară cu cea pusă la dispoziţie pentru comparaţie şi dacă tragerea este de dată recentă ;
k) dacă muniţia corp delict este sau nu aptă pen­tru a se efectua trageri cu ea;
l) dacă muniţia corp delict a fost confecţionată in­dustrial sau artizanal;
m) dacă tubul cartuş şi proiectilul au făcut corp comun înainte de tragere ;
n) dacă mai multe bucăţi (schije) provin din acelaşi proiectil;                                                                    
o) dimensiunea alicelor extrase din corpul victimei sau ridicate de la locul faptei şi dacă au fost confecţionate industrial sau artizanal;
p) relevarea seriei unei arme de foc ;
r) dacă victima a fost împuşcată printr-un foc tras direct sau prin ricoşet;s) dacă un orificiu de împuşcătură este de intrare sau de ieşire.           
 
În practică se pot întâlni şi alte aspecte legate de armele de foc şi muniţia acestora dar cele enumerate sunt cel mai des întâlnite.
 
 

 
Angajat      
     al 
INEC
 
 
membru al

 

Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeAsociația română a specialiștilor în expertizarea accidentelor de trafic


European Association for Accident Research and Analysis

European Network of Forensic Sciencies Institutes


Society of Automotive Engineering USA

SRCC


 

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică

 

BAFS 
 
 
Balkan Academy of Forensic Sciencies
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2009 - prezent. Toate drepturile rezervate!