Gabriel PADURARU
forensic scientist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Personal WEB page   

          


                                                                                       
Home      Expertiza accidentelor de muncă

Obiectul expertizei accidentelor de muncă

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

 Stabilirea cauzei producerii unui accident de muncă, a împrejurărilor în care acesta a avut loc şi a posibilităţilor de evitare de care au dispus părţile implicate.

Printre problemele care se pot rezolva în cadrul acestui  gen  de expertiză, pot fi enumerate :

     a)    dacă utilajul sau instalaţia la care a avut loc evenimentul era în stare de funcţionare şi funcţionarea decurgea normal fără opriri sau şocuri;

b)    dacă avea în dotare toate mijloacele de protecţie şi securitate prevăzute de normele de securitate şi igienă a muncii în vigoare la data producerii evenimentului.

c)     dacă traumatismele s-au produs în locul şi la instalaţia incriminată;

d)    dacă evenimentul a avut loc şi se putea produce spontan ca urmare a neatenţiei sau a echipării neconforme cu normele de securitate în muncă;

e)    dacă evenimentul s-a produs ca urmare a uzurii peste limita admisă a cablurilor, suporturilor, apărătorilor, încărcării peste limita admisă (ca sarcină şi/sau gabarit) etc.;

Dacă evenimentul s-a produs ca urmare a intervenţiei neautorizate a victimei asupra utilajului (instalaţiei) sau a unei terţe persoane;

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      
 
Angajat      
     al 
INEC
 
 
membru al

 

Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeAsociația română a specialiștilor în expertizarea accidentelor de trafic


European Association for Accident Research and Analysis

European Network of Forensic Sciencies Institutes


Society of Automotive Engineering USA

SRCC


 

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică

 

BAFS 
 
 
Balkan Academy of Forensic Sciencies
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2009 - prezent. Toate drepturile rezervate!